Mgr. Martina Benadová

Bc. Martina Benadová
Vzdělání:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, obor Fyziotetapie
Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě, obor Fyziotetapie

Kurzy:

Dornova metoda a Breussova masáž (2012)
Kineziotaping I. (2014)

Osvědčení:

2013 – Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu